Tre là nguồn tài nguyên tự nhiên, gần gũi và có khả năng ứng dụng vô cùng linh hoạt và không giới hạn, từ  những kết cấu phức tạp của các khối kiến trúc đồ sộ, cho đến những vật dụng đơn giản trong cuộc sống.
 
Vì vậy, HiYo Bamboo chọn cây tre để bắt đầu cho hành trình Xanh và Bền vững của chúng tôi. Bằng những gì tự nhiên và mộc mạc nhất.
Bamboo is a natural resource that is close to us, incredibly versatile, and limitless in its applications, from the intricate structures of massive architectural designs to simple everyday objects.
 
That’s why HiYo Bamboo has chosen bamboo to kickstart our journey towards sustainability and green living, using what is most natural and unassuming.

1. Thu hoạch tre
/Bamboo harvest

2. Cắt thành ống ngắn
/Cutting into short poles

3. Cắt ống thành thanh nhỏ
/Cutting poles into slats

4. Cạo thô
/Rough shaving

5. Xử lý carbon hoá
/Carbonizing treatments

6. Phơi khô
/Drying

7. Kiểm soát độ ẩm
/Moisturing content control

8. Cạo nhẵn
/Precise shaving

9. Phân loại màu sắc
/Color sorting

10. Phủ keo
/Glue applying

11. Tập trung
/Assembling

12. Ép nóng
/Hot pressing

13. Ép lần 2
/Glue applying

14. Thử nghiệm chịu lửa
/Fire rating

15. Mài tròn
/Round profiling

16. Phủ nền chân không
/Vacuum Coating-base

17. Phủ UV bằng robot
/Robot arm spray UV coating

18. Hoàn thiện
/Finished