Gỗ
tre

Tự
Nhiên

ỨNG DỤNG ĐA CHIỀU : gỗ TRE có thể thay thế hoàn toàn gỗ tự nhiên như Sàn tre, Lam tre, Tường Tre, Hệ Trụ Cột tre. Tất cả sản phẩm được thiết kế chuyên dụng cho Ngoài Trời và Nội Thất.

Gỗ thì tốt, TRE còn tốt hơn” 

MULTI-PURPOSE APPLICATIONS : Bamboo wood can completely replace natural wood in various applications such as bamboo Decking, Flooring, bamboo Louvers, bamboo Walls, and bamboo Beam Structure systems. All products are specially designed for both outdoor and indoor use.

“Wood is good, BAMBOO is better.”

Kết
Cấu

Perfect

Hoàn hảo

Công nghệ GluLam (Glued Laminated Bamboo) bằng cách liên kết và kết hợp nhiều lớp gỗ dọc theo sợi gỗ bằng keo chuyên dụng như polyurethane hoặc epoxy. Sản phẩm nhận được là 1 loại gỗ với kết cấu ổn định và khả năng chịu tải cao hơn bình thường. 

The technology of GluLam (Glued Laminated Bamboo) involves bonding and combining multiple layers of bamboo along the wood grain using specialized adhesives such as polyurethane or epoxy. The resulting product is a type of wood with a stable structure and higher load-bearing capacity than usual.

Trung hòa CO2

Trung hòa CO2

Carbon neutral

Gỗ tre góp phần giảm đến 249kg CO₂ trên tổng lượng khí thải nhà kính ra môi trường, tất cả nhờ vào quá trình quang hợp tự nhiên và tối ưu hoá chuỗi cung ứng của gỗ tre HiYo. Chúng tôi đề ra những mục tiêu trung hoà carbon và đang nỗ lực hết mình để thực hiện nó.

Logistic
80%
Bao bì
75%
Điện năng tiêu thụ
68%
Công trình xanh
36%

MỤC TIÊU

2024

giảm còn

65%

giảm còn

60%

giảm còn

60%

Công trình

100

Công trình

Projects

Tin tức

News