Tre ốp tường trần

“Sản phẩm tre ốp tường & trần được tạo nên từ những thanh tre nguyên bản, đầy sự mộc mạc, tinh tế.”

KẾT CẤU
HOÀN HẢO

Bề mặt hoàn thiện

UV chống mối mọt, ẩm mốc

Nan tre
tự nhiên

100%

Liên kết siêu bền tỷ trọng trọng đạt

669 kg/m3

ỐP TƯỜNG/TRẦN

NỘI THẤT

INTERIOR

1.728.000
1.728.000
404.0001.440.000
583.0001.488.000
677.0001.728.000
2.208.000
484.0001.728.000
1.728.000
1.728.000
1.728.000
2.208.000
2.208.000

TẢN NHIỆT GRILLE

3.552.0004.120.320
3.648.0004.231.680
2.784.0003.229.440
3.312.0003.841.920
3.360.0003.897.600
2.640.0003.062.400
3.456.0004.008.960

ỐP TƯỜNG/TRẦN

NGOẠI THẤT

EXTERIOR

771.0001.968.000
790.0002.304.000
997.0002.544.000
994.0002.448.000
994.0002.448.000
3.456.0004.008.960
4.032.0004.677.120
2.400.0002.784.000
3.840.0004.454.400

Công trình

Projects

Tin tức

News